Menedżer europejski, posiadający doświadczenie w planowaniu kampanii reklamowych, współpracy z agencjami reklamowymi przy tworzeniu projektów graficznych, prowadzenie badań marketingowych, kontakty z mediami. Tworzy opracowania-projekty graficzne, buduje i wdraża efektywne strategie marketingowo-sprzedażowe. Skuteczny negocjator, silnie zorientowany na osiąganie zakładanych celów. Realizuje strategię działania firmy w zgodności z misją, wizją i celami Zarządu. Planuje i realizuje kampanie reklamowe (TV, POS), opracowuje strategie i plany marketingowe, nadzoruje skuteczności działań reklamowych i promocyjnych we wszystkich kanałach sprzedaży. Z łatwością nawiązuje i utrzymuje relacje biznesowe.